Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Stenocarus cardui (Herbst, 1784)
Opis w KFP:
[tom 21]
Gatunek rozmieszczony w południowej i środkowej części Europy, notowany ponadto z Danii, jednej południowej prowincji Szwecji, Algierii i Maroka. W Polsce rzadko i sporadycznie spotykany, notowany z nielicznych stanowisk na niżu i wyżynach; ze Śląska Dolnego i Górnego, Wzgórz Trzebnickich i Be­skidu Zachodniego wykazywany na podstawie znalezisk w ubiegłym stuleciu, dlatego też występowanie tego ryjkowca w tych krainach winno być potwierdzone nowymi materiałami. Zasiedla suche i nasłonecznione miejsca na polach i w ogrodach, zwłaszcza na glebach gliniastych. Żyje na maku polnym - Papaver rhoeas L. i maku lekarskim - P. somniferum L. Postacie dojrzałe ukazują się na roślinach w maju. Samice składają od maja do lipca przeciętnie 150 jaj w ogonki liściowe lub szyję korzeniową. Larwa przedostaje się do korzenia i żeruje w jego wnętrzu lub na powierzchni, gdy korzeń jest cienki. Przepoczwarczenie odbywa się w glebie, a imago w niej zimuje. Niekiedy ryjkowiec ten wyrządza szkody w uprawach maku.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.

Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1916); Pojezierze Pomorskie: Bielinek nad Odrą (Zumpt 1931); Pojezierze Mazurskie: Dąbrówno woj. Olsztyn, Ełk (Lentz 1879); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Głogów (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910), okolice Poznania (Schumann 1908, Szulczewski 1922); Nizina Mazowiecka (Smreczyński 1932); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Gerhardt 1879, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1897, Gerhardt 1910); Wzgórza Trzebnickie (Gerhardt 1890b); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1871, Gerhardt 1910); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kotula 1873, Łomnicki M.A. 1886, Lgocki 1908, Mazur M. 1983, Mazur M. i Wanat 1994, Pawłowski J. i in. 1994); Wyżyna Małopolska (Mazur M. 1983, Petryszak 1988, Petryszak 1991, Mazur M. i Wanat 1994, Cmoluch i in. 1995); Góry Świętokrzyskie: Zagaje Grzegorzewickie (Kuśka 1989c); Wyżyna Lubelska (Cmoluch 1963, Fedorko 1966, Cmoluch i Łętowski 1977, Łętowski 1981, Mazur M. 1983, Minda-Lechowska i Cmoluch 1987, Mazur M. i Wanat 1994); Roztocze: Biała Góra koło Tomaszowa Lubelskiego (Mazur M. 1992, Mazur M. i Wanat 1994); Beskid Zachodni: Cieszyn (Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Petryszak 1982); Beskid Wschodni (Trella 1934, Mazur M. 1994); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Smreczyński 1974, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Pomorze» (Horion 1951); «Prusy» (Siebold 1847, Zebe G. 1853, Lentz 1857, Horion 1951); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1891); «Śląsk» (Weigel 1806, Schilling 1845, Zebe G. 1853, Kuhnt 1912); «Hrabstwo Kłodzkie» (Schilling 1845, Gerhardt 1890b); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1886); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Karpaty» (Nowicki M. 1873)