Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Cleopus solani (Fabricius, 1792b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 21]
Gatunek zamieszkujący środkową i południową część Europy; wykazywany również z Algierii. W Polsce znany z nielicznych stanowisk na niżu i wyżynach w dziewięciu krainach, przy tym ze Śląska Dolnego i Wzgórz Trzebnickich notowany na podstawie znalezisk sprzed przeszło stu lat. Zasiedla suche i ciepłe miejsca na terenach otwartych, jak nasłonecznione wzgórza, skarpy, zręby, przydroża, ugory i pastwiska. Żyje na dziewannie drobnokwiatowej - Verbascum thapsus L. i dziewannie kutnerowatej - V. phlomoides L. W maju-czerwcu larwa żeruje głównie na dolnej stronie liścia, a przepoczwarcza się w czerwcu w żółtobrunatnym, owalnym kokonie.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Zaleskie woj. Słupsk (Lüllwitz 1916), Gdańsk (Wingelmüller 1938, Horion 1951); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Riedel 1893, Schumann 1908, Szulczewski 1922), Nowa Wieś koło Torunia (Kuśka A.*); Nizina Mazowiecka: Rawa Mazowiecka (Osterloff 1883), Warszawa-Bielany (Bartoszyński 1937b); Dolny Śląsk: Nieszków (Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kotula 1873, Łomnicki M.A. 1886, Lgocki 1908, Smreczyński 1932, Witkowski Z. 1975, Mazur M. 1983, Mazur M. i Wanat 1994); Wyżyna Małopolska (Kulczyński W. 1873, Mazur M. i Wanat 1994, Cmoluch i in. 1995), Inowłódz, Sulejów, Dwikozy koło Sandomierza (Wanat M.*); Wyżyna Lubelska (Cmoluch 1963, Cmoluch 1971, Cmoluch 1972, Cmoluch 1986b, Minda-Lechowska i Cmoluch 1987, Cmoluch i in. 1992, Mazur M. 1992, Mazur M. i Wanat 1994), Tarnogóra koło Izbicy (Wanat M.*); Roztocze: Florianka woj. Zamość (Tenenbaum 1918, Cmoluch i in. 1994); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1934); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Smreczyński 1976, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Pomorze» (Horion 1951); «Śląsk» (Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873)