Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Corticaria pubescens (Gyllenhal, 1827)
Description in KFP (in Polish):
[tom 13]
Gatunek palearktyczny, rozpowszechniony w całej Europie, w Fennoskandii sięgający po skrajne prowincje północne, wykazywany też z Madery, Wysp Kanaryjskich, południowej Afryki, Ameryki i Australii. W Polsce występuje od Bałtyku aż po Tatry, ale był notowany z nielicznych miejscowości. Występuje zarówno w biotopach naturalnych, jak i w środowiskach synantropijnych. Znajdowany na śluzowcach i grzybach żagwiowatych rozwijających się na drewnie pni i pniaków, pod odstającą korą, na leżących gałęziach oraz na wiązkach chrustu; spotykany również w przegrzybiałej próchnicy i opadłym listowiu. W stodołach, szopach, spichlerzach, magazynach, pryzmach kompostowych przebywa wśród pleśniejących szczątków i produktów roślinnych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Helm 1901, Lüllwitz 1916, Kamiński i Buderacka-Niechwiejczyk 1972); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Letzner 1879, Letzner 1888, Szulczewski 1922, Błażejewska 1960); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1879, Letzner 1888, Gerhardt 1879); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1879, Letzner 1888, Lgocki 1908); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Częstochowa i okolice (Lgocki 1908); Wyżyna Małopolska: Kłomnice woj. Częstochowa (Lgocki 1908); Roztocze (Tenenbaum 1918); Nizina Sandomierska: Ispina woj. Kraków (Kotula 1873); Beskid Zachodni (Letzner 1871, Letzner 1879, Letzner 1888, Kotula 1874); Kotlina Nowotarska: Zakopane (Łomnicki M.A. 1886); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1923c); Tatry (Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868b, Nowicki M. 1873); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Kugelann 1794, Siebold 1847, Lentz 1857); «Śląsk» (Bach 1849, Letzner 1879, Letzner 1879e, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Hrabstwo Kłodzkie» (Letzner 1871, Letzner 1879, Letzner 1888)

Uwagi:
«Prusy»: terra typica! dla Latridius longicornis Kug.