Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Ramphus subaeneus (Illiger, 1807c)
Opis w KFP:
[tom 21]
Gatunek rozmieszczony w południowej i środkowej części Europy, ku północy po Paryż, Nadrenię i Turyngię; notowany poza tym z Maroka. W Polsce rzadko i sporadycznie spotykany, notowany z nielicznych stanowisk tylko w pięciu krainach. Zasiedla suche i ciepłe stanowiska w lasach liściastych, ogrodach, zaroślach, na zrębach, miedzach, przydrożach i zboczach. Żyje na głogu jednoszyjkowym - Crataegus monogyna Jacq., głogu dwuszyjkowym - C. oxyacantha L. i gruszy pospolitej - Pirus communis L. Samica składa 3-8 jaj do jednej komory wygryzionej na powierzchni górnej liścia, rzadziej na stronie dolnej. Larwy drążą miny w liściu na lewo i prawo od nerwu głównego, bardzo rzadko na brzegu liścia; zimują w opadniętym na ziemię liściu i przepoczwarczają się wiosną w kokonie wytworzonym z własnej wydzieliny.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.

Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Nizina Mazowiecka: okolice Modlina (Smreczyński 1956, Smreczyński 1976); Dolny Śląsk: Malczyce (Kolbe W. 1919, Smreczyński 1976), okolice Kietrza (Kuśka 1981); Wyżyna Małopolska (Smreczyński 1956, Smreczyński 1960b, Smreczyński 1976, Szymczakowski 1960, Szymczakowski 1972, Mazur M. 1983, Kuśka 1989c, Cmoluch i in. 1995); Wyżyna Lubelska (Mazur M. 1983); Nizina Sandomierska: rezerwat Las Klasztorny koło Leżajska (Łętowski 1994); Polska (Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Śląsk» (Horion 1951)