Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Rhysodes (Rhysodes) sulcatus (Fabricius, 1787)
Description in KFP (in Polish):
[tom 04]
Gatunek znany z nielicznych, rozproszonych stanowisk w północno-wschodniej Europie, wschodniej części środkowej Europy, Azji Mniejszej i na Kaukazie, nadto podany w starych opracowaniach z Pirenejów i dwu stanowisk w południowej Szwecji. Z Polski wykazany z kilku zaledwie stanowisk. Dane ze Śląska Górnego i ogólne ze Śląska odnoszą się właściwie tylko do znanego stanowiska (Murcki pow. Tychy). W okolicach Warszawy znaleziony przed przeszło 130 laty i od tego czasu powtórnie nie stwierdzony. Zamieszkuje lasy pierwotne. Rzadko spotykany, choć niekiedy lokalnie występuje liczniej. Rozwój odbywa w wilgotnym drewnie powalonych pni drzew liściastych i iglastych. W wielu krajach notowany jeszcze w ubiegłym wieku, obecnie prawdopodobnie wyginął na skutek wycięcia lasów pierwotnych oraz usuwania z lasów drzew starych i powalonych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Mazowiecka: okolice Warszawy (Motschulsky 1837, Burmeister 1939, Jakobson 1908, Osterloff 1885, Waga 1841); Puszcza Białowieska: oddział 192 i 193 (Burakowski 1975); Górny Śląsk (Hedwig 1928b, Horion 1935, Horion 1941, Horion 1951, Burmeister 1939, Nowotny 1922, Nowotny 1923g, Scholz E. 1924, Kolbe W. 1924); Roztocze: okolice Zwierzyńca pow. Zamość (Tenenbaum 1913), góra Bukowa pow. Zamość (Burakowski 1975); Nizina Sandomierska: Markowa pow. Jarosław (Łomnicki M.A. 1891); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1926, Trella 1938, Trella 1939b); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Śląsk» (Kolbe W. 1927)

Uwagi:
Nizina Mazowiecka: Stanowisko wątpliwe