Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Coelambus lautus (Schaum, 1843)
Description in KFP (in Polish):
[tom 04]
Gatunek halobiontyczny, znany z nielicznych, rozproszonych stanowisk w Holandii, RFN, NRD, Polsce, Czechosłowacji, Austrii i stepowym paśmie europejskiej części ZSRR, notowany również z północno-zachodniej części Mongolii. Żyje w słonawych jeziorach, stawach i bajorkach. W Polsce wykazywany tylko z Kujaw i Sudetów Zachodnich (stanowiska w Górach Izerskich i Karkonoszach). Z uwagi na brak okazów dowodowych oraz słonawisk w Sudetach A. Horion (1941) wątpi o występowaniu tego gatunku na wymienionym obszarze.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data: