Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Agabus (Acatodes) fuscipennis (Paykull, 1798)
Description in KFP (in Polish):
[tom 04]
Gatunek rozprzestrzeniony w północnej części środkowej Europy, we wschodniej i północnej Europie oraz Syberii. Występuje zarówno na terenach otwartych jak i leśnych. Spotykany głównie w drobnych zbiornikach wodnych, zarośniętych roślinnością wodną i błotną.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Zebe G. 1852, Kinel 1949); Pojezierze Pomorskie: Szczecin (Galewski K.*); Pojezierze Mazurskie (Galewski 1971, Galewski 1972b, Dohrn 1882, Dohrn 1883, Reitter 1908, Horion 1941, Kinel 1949), Susz, okolica Mikołajek pow. Mrągowo (Galewski K.*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Biesiadka 1971, Szulczewski 1922, Galewski 1971); Nizina Mazowiecka (Galewski 1972b, Hildt 1907, Hildt 1914, Tenenbaum 1923, Galewski 1971); Puszcza Białowieska (Galewski 1971); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1885, Kinel 1949, Gerhardt 1910, Horion 1941); Sudety Zachodnie: Karkonosze (Horion 1941); Sudety Wschodnie: Polanica Zdrój pow. Kłodzko (Horion 1941), Duszniki Zdrój pow. Kłodzko (Kinel 1949); «Pomorze» (Horion 1941, Horion 1951, Galewski 1971); «Prusy» (Siebold 1847, Horion 1951, Lentz 1857); «Śląsk» (Galewski 1971, Horion 1951, Kuhnt 1912); «Galicja» (Jakobson 1908)