Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Orthocerus clavicornis (Linnaeus, 1758)
Description in KFP (in Polish):
[tom 13]
Obszar występowania tego gatunku obejmuje zachodnią, północną. i środkową część Europy, północne Włochy, Dalmację i Hercegowinę, Kaukaz i Syberię. W Polsce notowano go z nielicznych stanowisk w różnych częściach kraju. Zasiedla głównie tereny nizinne i górzyste do strefy subalpejskiej, w Fennoskandii sięga daleko poza koło podbiegunowe. Występuje na glebach piaszczystych i piaszczysto-wapiennych, słabo porośniętych roślinnością trawiastą; w Danii najczęściej poławiano go w zbiorowisku murawy szczotlichowej — Corynophoretum. Był spotykany w dołach po wybranym piasku i glinie, w kamieniołomach, na suchych pastwiskach, miedzach, słonecznych pobrzeżach lasu, na pieńkach pokrytych mchem i porostami, zwłaszcza pawężnicą psią — Peltigera canina (L.) Willd., pod małymi kamieniami, opadłym listowiem i wśród mchów przy podstawie drzew. Zimuje postać dojrzała. Larwy znajdowano pod mchem koło kamienia; przepoczwarczenie następuje w czerwcu.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Lüllwitz 1916, Luterek 1980); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910, Koerth 1916b, Szulczewski 1922); Nizina Mazowiecka (Kinelski i Szujecki 1959, Horion 1961); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1888, Fein i Haase 1881, Gerhardt 1910, Polentz 1944), Prochowice, Zimna Woda, Raszowa Mała koło Miłoradzic (Burakowski*); Wzgórza Trzebnickie: Twardogóra (Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910), Trzebnica, Oborniki Śląskie (Burakowski*); Górny Śląsk (Kelch 1852, Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910, Nowotny i Polentz 1933, Polentz 1938), Łabędy koło Gliwic (Burakowski*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Potok Złoty woj. Częstochowa (Lgocki 1908), Kraków-Dębniki, Mydlniki (Burakowski*); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Zebe G. 1852); Beskid Zachodni: Cieszyn (Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910), Ustroń (Letzner 1888, Gerhardt 1910); Kotlina Nowotarska: koło Łopuszny (Burakowski*); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1923c); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1961, Dajoz 1977); «Prusy» (Illiger 1798, Siebold 1847, Lentz 1857); «Śląsk» (Weigel 1806, Rendschmidt 1828, Schilling 1829b, Scholtz 1845, Reitter 1870, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Hrabstwo Kłodzkie» (Letzner 1871, Letzner 1888)