Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Orthocerus crassicornis (Erichson, 1845)
Description in KFP (in Polish):
[tom 13]
Gatunek Ograniczony według obecnych danych do wschodniej i południowo-wschodniej części Europy, a najdalej na wschód wysuniętymi stanowiskami są Moskwa i Kijów. Inne dane o rozmieszczeniu w Europie Zachodniej (Portugalia, południowa Francja i Szwajcaria) są wątpliwe i wymagają potwierdzenia. W Polsce z całą pewnością nie stwierdzony; dane sprzed przeszło stu lat, o występowaniu w Cieszynie, Galicji i na Śląsku nie znalazły później potwierdzenia. Bionomia i wymagania środowiskowe słabo poznane. Znajdowano go pod mchem i porostami oraz pod kamieniami na miejscach słabo porośniętych roślinnością.
[tom 22]
Gatunek opisany z Austrii, rozmieszczony głównie w Europie Środkowej (Niemcy, Polska, Czechy, Morawy i Słowacja), ponadto wykazany z Moskwy i Kijowa. Należy do wielkich rzadkości faunistycznych, w niektórych krajach nie stwierdzony od kilkudziesięciu lat. Z Polski notowany przed przeszło stu laty z Cieszyna i ogólnikowo ze Śląska, co było powodem nie zaliczenia go do fauny krajowej. Złowione w 1971 r. cztery okazy w Bielsku Podlaskim, w pułapki Barbera na uprawie sosnowej upoważniają do uznania informacji o jego występowaniu w Cieszynie. Gatunek kserotermofilny; występujący na suchych murawach, pastwiskach, piaszczystych miejscach ruderalnych, wśród mchów, pod porostami i kamieniami.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Beskid Zachodni: Cieszyn (Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1961, Dajoz 1977); «Śląsk» (Schilsky 1888, Kuhnt 1912, Jakobson 1915, Horion 1961); «Galicja» (Kotula 1872, Łomnicki M.A. 1884, Jakobson 1915); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); Podlasie: Bielsk Podlaski (Burakowski i Ślipiński 1986); Beskid Zachodni: Cieszyn (Burakowski i Ślipiński 1986)