Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Synchita separanda (Reitter, 1882e)
Description in KFP (in Polish):
[tom 13]
Granice obszaru rozsiedlenia nie są jeszcze dokładnie określone z powodu utrzymujących się długi czas niejasności systematycznych; przez niektórych autorów omawiamy gatunek uważany był za formę S. humeralis (Fabr.). Notowano go z nielicznych stanowisk w południowej i środkowej części Europy, w Anglii i południowej Szwecji. W Polsce wykazywany tylko z trzech południowych krain, przy czym dawne dane o występowaniu omawianego gatunku na Śląsku Dolnym i w Sudetach Wschodnich winny być potwierdzone nowymi materiałami. Jest reliktem lasów pierwotnych, spotykanym głównie w starych drzewostanach, w zmurszałym drewnie buków, dębów, lip, wierzb i grabów oraz w przegrzybiałej korze; w Szwecji znajdowano go w dużej liczbie okazów w zmurszałych grubych gałęziach lip pokrytych grzybem powłocznikiem dębowym — Corticium quercinum Pers. Larwy odżywiają się przegrzybiałą korą i drewnem. Zimują, przepoczwarczając się na wiosnę.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Dolny Śląsk: Wrocław, Oława (Letzner 1880d, Letzner 1888, Horion 1961), Legnica (Burakowski*); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Letzner 1886d, Letzner 1888, Horion 1961); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1923c); «Śląsk» (Seidlitz 1889, Kolbe W. 1921, Horion 1935, Horion 1951, Horion 1960b, Dajoz 1977)