Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Enochrus (Lumetus) quadripunctatus (Herbst, 1797)
Description in KFP (in Polish):
[tom 04]
Pospolity gatunek palearktyczny, wykazywany prawie z całej Europy z wyjątkiem jej skrajnej północnej części. Występuje głównie na terenach nizinnych, w różnego typu wodach zarówno stojących jak i płynących.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Bartoszyński 1937, Pawłowski J. 1966, Letzner 1847h, Helm 1901, Łomnicki J. 1911, Lüllwitz 1914, Lüllwitz 1916, Dreyfeldt 1933); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Łęgosz-Owsianna 1955, Krach 1933, Arnold 1935b, Letzner 1871, Letzner 1885); Nizina Mazowiecka: Warszawa i okolice (Łomnicki J. 1911, Hildt 1914); Dolny Śląsk (Gerhardt 1900b, Letzner 1871, Letzner 1885, Schwarz i Letzner 1874, Gerhardt 1900d, Kolbe W. 1912, Drescher 1928, Polentz 1937, Polentz 1938, Polentz 1943); Górny Śląsk (Letzner 1885, Roger 1856, Letzner 1871, Kelch 1846); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków (Łomnicki J. 1911), Potok Złoty pow. Częstochowa (Lgocki 1908); Wyżyna Małopolska: Pabianice (Eichler W. 1930); Roztocze: Podlesie pow. Zamość (Tenenbaum 1918); Nizina Sandomierska: Lubaczów (Łomnicki J. 1911); Beskid Zachodni: koło Cieszyna (Wanka 1915), Dziedzice pow. Bielsko Biała (Stefek 1939); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1937); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Siebold 1847, Lentz 1857); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Weigel 1806, Schilling 1830e, Schilling 1909, Rendschmidt 1840, Letzner 1841d, Gerhardt 1910, Hinke 1919); «Sudety» (Schwarz E. 1873b); «Gubernia Piotrkowska» (Jakobson 1913)