Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Plateumaris (Plateumaris) rustica (Kunze, 1818b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 16]
Gatunek rozprzestrzeniony w środkowej i wschodniej części Europy. W Polsce, chociaż nie notowany jeszcze z wielu krain, występuje prawdopodobnie na całym obszarze, zarówno na terenach nizinnych, jak i górzystych. Występuje na pobrzeżach wód, torfowiskach i podmokłych łąkach. Postacie dojrzałe ukazują się w kwietniu i występują do czerwca. Roślinami żywicielskimi są różne gatunki turzyc — Carex L., trzcina pospolita — Phragmites communis Trin., manna mielec — Glyceria aquatica (L.) Wahlb., kłóć wiechowata — Cladium mariscus L. i sit członowany — Juncus articulatus L. Odrębność tego gatunku jest przez niektórych autorów kwestionowana wobec występowania osobników o cechach pośrednich między P. (P.) affinis (Kunze) i P. (P.) rustica (Kunze).
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 16 Pobrzeże Bałtyku Gdańsk Helm 1880
KFP 16 Pobrzeże Bałtyku Zaleskie woj. Słupsk Lüllwitz 1914, Lüllwitz 1916
KFP 16 Pojezierze Pomorskie Bach 1856, Lentz 1879, Gutfleisch 1859, Kniephof 1913, Suffrian 1846
KFP 16 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Szulczewski 1922, Krzemiński 1966, Schumann 1906
KFP 16 Nizina Mazowiecka Osterloff 1884
KFP 16 Puszcza Białowieska Karpiński 1949d
KFP 16 Dolny Śląsk okolice Wrocławia Stammer 1935
KFP 16 Górny Śląsk Lgocki 1908, Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870
KFP 16 Roztocze Kunki woj. Zamość Tenenbaum 1913
KFP 16 Sudety Zachodnie Duszniki-Zdrój Koltze 1873
KFP 16 Sudety Wschodnie Kłodzko Zebe G. 1853
KFP 16 Beskid Wschodni okolice Przemyśla Trella 1930d
KFP 16 Polska Łomnicki M.A. 1913, Warchałowski 1971, Warchałowski 1985
KFP 16 «Prusy» Schilsky 1888, Schilsky 1909
KFP 16 «Prusy Zachodnie» Helm 1883b, Helm 1901b
KFP 16 «Śląsk» Schilling 1847b, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912
KFP 16 «Hrabstwo Kłodzkie» Schilling 1847b