Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»



»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Crioceris quinquepunctata (Scopoli, 1763)
Description in KFP (in Polish):
[tom 16]
Gatunek rozsiedlony w południowo-wschodniej części Europy od Bawarii, przedgórza Gór Dynarskich i północnej Austrii po dorzecze dolnej Wołgi. W Polsce chrząszcz zaliczany do rzadkości, znany tylko z dwu południowych krain, przy czym dane o rozmieszczeniu w Sudetach Wschodnich opierają się na znaleziskach sprzed przeszło stu lat i wymagają potwierdzenia nowymi materiałami, tym bardziej że gatunek ten nie był zaliczony przez J. Gerhardta (1910) do chrząszczy śląskich. Postacie dojrzałe zwykle poławiano od kwietnia do czerwca na szparagu lekarskim — Asparagus officinalis L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Dolny Śląsk: okolice Legnicy (Scholz R. 1927d, Warchałowski 1985); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Bach 1856), Śnieżnik Kłodzki (Letzner 1871); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Kuntze R. 1936); «Galicja Wschodnia» (Łomnicki M.A. 1884)