Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Cryptocephalus apicalis Gebler, 1829
Description in KFP (in Polish):
[tom 16]
Gatunek o niedostatecznie poznanym rozmieszczeniu, wykazany dotychczas z Półwyspu Bałkańskiego, Austrii, Węgier, Słowacji, Podola i Syberii. W Polsce z całą pewnością nie stwierdzony; ogólnikowa wzmianka sprzed przeszło stu lat o występowaniu w Galicji nie znalazła później potwierdzenia. Wymagania środowiskowe, bionomia i roślina żywicielska nie są znane. Postacie dojrzałe poławiano od maja do lipca.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data: