Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Cryptocephalus virens Suffrian, 1847
Description in KFP (in Polish):
[tom 16]
Gatunek obejmujący zwartym zasięgiem dorzecze Dolnej Wołgi i Donu, południową Ukrainę i Nizinę Węgierską, na północo-zachód oderwanymi stanowiskami sięgający po Słowację, południową Polskę i Bawarię. W Polsce pewne stanowiska leżą na Wyżynie Małopolskiej i Lubelskiej, dane sprzed kilkudziesięciu, a nawet przeszło stu lat, o znalezieniu tego gatunku w okolicy Warszawy i Żywca, wydają się być niewiarygodne. Bionomia tego chrząszcza nie jest poznana. Na Słowacji i w Polsce występuje na ciepłych stanowiskach z roślinnością kserotermiczną. Poławiany w maju i czerwcu na żółto kwitnących roślinach z rodziny złożonych — Compositae.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Mazowiecka: okolice Warszawy (Tenenbaum 1923); Wyżyna Małopolska: rezerwat Wały koło Racławic, między Pińczowem a Skowronnem, rezerwat Grabowiec koło Pińczowa, Dwikozy koło Sandomierza (Szymczakowski 1973, Borowiec 1984e, Warchałowski 1973); Wyżyna Lubelska: Tarnogóra koło Krasnegostawu (Szymczakowski 1973, Borowiec 1984e); Beskid Zachodni: koło Żywca (Wachtl 1870)

Uwagi:
Nizina Mazowiecka: Stanowiska wątpliwe