Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Oomorphus concolor (Sturm, 1807)
Description in KFP (in Polish):
[tom 16]
Gatunek zamieszkujący środkową i południową część Europy, na północ docierający do Wysp Brytyjskich, Danii i południowej Szwecji, notowany też z Kaukazu. W Polsce znany z nielicznych stanowisk w sześciu krainach południowych. Chrząszcz rzadko spotykany, na żerowiskach pojawiający się późnym popołudniem albo o zmierzchu. Zasiedla głównie tereny pagórkowate i podgórza. Występuje na pobrzeżach lasów, polanach śródleśnych, wilgotnych łąkach i w cienistych zaroślach. Poławiany od maja do lipca na różnych roślinach zielnych. Jako roślinę żywicielską podawano podagrycznik pospolity — Aegopodium podagraria L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Dolny Śląsk (Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1898, Kolbe W. 1927, Scholz R. 1926g, Scholz R. 1927d, Stammer 1936, Warchałowski 1975); Sudety Zachodnie (Gerhardt 1889c, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Wilke O.A. 1892c, Kolbe W. 1898, Kolbe W. 1927, Scholz R. 1926g); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Zebe G. 1853, Bach 1856); Beskid Zachodni: Wielki Las koło Wieliczki (Kotula 1872), Cieszyn (Wanka 1915), Babia Góra (Pawłowski J. 1967); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930d); Pieniny: Potok Pieniński (Borowiec L.*); Polska (Łomnicki M.A. 1913); Polska Południowa (Warchałowski 1971); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Winkler A. 1930, Horion 1935, Horion 1951, Hänel 1937b, Seidlitz 1891); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Hrabstwo Kłodzkie» (Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910)

Uwagi:
Dolny Śląsk: Dunino woj. Legnica — locus typicus! dla Lamprosoma Kolbei R. Scholz