Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Wagaicis wagai (Wankowicz, 1869)
Description in KFP (in Polish):
[tom 14]
Gatunek o niedostatecznie poznanym rozsiedleniu i bionomii; opisany z Litwy, poza Polską wykazywany dotychczas z nielicznych reliktowych stanowisk, w Karelii, na Morawach, Węgrzech, we Francji, w RFN, Hercegowinie, na Wyżynie Siedmiogrodzkiej i Kaukazie. Wszędzie bardzo rzadko i sporadycznie spotykany. W Polsce notowany z trzech tylko krain południowych na podstawie znalezisk sprzed kilkudziesięciu lat. Występuje w owocnikach hub na drzewach liściastych. Poławiany w towarzystwie innych gatunków omawianej rodziny, jak Sulcacis (S.) affinis (Gyll.), Octotemnus (O). glabriculus (Gyll.) i Cis (C.) boleti (Scop.).
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Roztocze: góra Nart i Grele woj. Zamość (Tenenbaum 1918); Beskid Zachodni: Beskid Śląski (Gerhardt 1910); Beskid Wschodni: góra Turnica koło Przemyśla (Trella 1923c); «Śląsk» (Jakobson 1915); «Karpaty» (Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1913, Dalla Torre 1911b, Mader 1927); «Beskidy» (Gerhardt 1906b, Gerhardt 1906e, Reitter 1911, Horion 1961); «Galicja» (Jakobson 1915)