Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Oreina (Chrysochloa) elongata (Suffrian, 1851)
Description in KFP (in Polish):
[tom 16]
Gatunek wysokogórski, obejmujący zasięgiem całe Alpy oraz Abruzzy. W Polsce nie występuje. Wzmianki sprzed przeszło 120 lat o jego występowaniu w Galicji nie znalazły później potwierdzenia.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data: