Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Sclerophaedon orbicularis (Suffrian, 1851)
Description in KFP (in Polish):
[tom 16]
Gatunek obejmujący zasięgiem tereny górzyste w środkowej części Europy, na południe docierający do środkowych Włoch. W Polsce chrząszcz mało znany, notowany tylko z dwu stanowisk, od przeszło 70 lat nie znajdowany. Poławiany od wiosny do jesieni, na mokradłach i na pobrzeżach potoków na gwiazdnicy gajowej — Stellaria nemorum L., kościenicy wodnej — Malachium aquaticum (L.) Fr. i jaskrach — Ranunculus L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Beskid Zachodni: Żywiec (Wachtl 1870), Cieszyn (Kolbe W. 1916b, Warchałowski 1973); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Śląsk» (Kolbe W. 1924)