Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Aphthona lacertosa Rosenhauer, 1847
Description in KFP (in Polish):
[tom 17]
Gatunek rozsiedlony głównie w południowo-wschodniej części Europy, poza tym występujący w środkowej części kontynentu na oderwanych stanowiskach z roślinnością kserotermiczne W Polsce pewne stanowiska leżą w okolicy Krakowa, na Wyżynie Małopolskiej i Lubelskiej, natomiast inne wzmianki o występowaniu w Brudzyniu, Jeleniowie i Kłodzku wymagają potwierdzenia nowymi materiałami. Żeruje na wilczomleczu sosnce — Euphorbia cyparissias L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Brudzyń (Szulczewski 1922, Kuntze i Noskiewicz 1938, Kuntze R. 1936d, Tenenbaum 1931); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: okolice Krakowa (Warchałowski 1978, Mazurowa 1951); Wyżyna Małopolska (Kuntze R. 1936d, Kuntze i Noskiewicz 1938, Szymczakowski 1960, Szymczakowski 1965, Szymczakowski 1972, Borowiec 1984e, Tenenbaum 1931); Góry Świętokrzyskie: Jeleniów woj. Kielce (Tenenbaum 1931), Grzegorzowice (Borowiec L.*); Wyżyna Lubelska: Gródek koło Hrubieszowa, rezerwat «Stawska Góra» koło Chełma (Szymczakowski 1965, Borowiec 1984e); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Horion 1951, Bach 1867c, Heikertinger 1912b, Heikertinger 1944); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Kuntze i Noskiewicz 1938, Trella 1930d, Kuntze R. 1936d, Kuntze R. 1939, Trella 1938b, Szymczakowski 1960, Szymczakowski 1965, Warchałowski 1978); Polska (Heikertinger i Csiki 1940); Polska Południowa (Heikertinger 1944, Mohr 1966, Kuntze R. 1931c); «Śląsk» (Heikertinger 1912b, Heikertinger 1944, Kuntze R. 1931c, Franz 1936, Szymczakowski 1965, Schilsky 1888); «Hrabstwo Kłodzkie» (Letzner 1871, Leder 1872, Gerhardt 1891c, Letzner 1870e); «Galicja» (Heikertinger 1944, Franz 1936); «Galicja Wschodnia» (Łomnicki M.A. 1913); «Wyżyna Kielecka» (Kuntze R. 1939)