Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Asiorestia interpunctata (Motschulsky, 1859b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 17]
Gatunek notowany głównie z północnej części Europy, na wschód docierający do Syberii. W Polsce chrząszcz rzadki, notowany tylko z pięciu krain, przy czym dane o występowaniu w krainach południowych mogą się odnosić do A. sublevis (Motsch.), gdyż ten ostatni gatunek był uważany za odmianę A. interpunctata (Motsch.). Występowanie omawianego gatunku w Polsce winno być potwierdzone nowymi materiałami, tym bardziej że w zbiorach krajowych brak okazów dowodowych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Heikertinger i Csiki 1940); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Zabierzów (Mazurowa 1951); Nizina Sandomierska: Kłaj (Mazurowa 1951); Beskid Zachodni: Łapanów, Bochnia (Mazurowa 1951); Tatry (Heikertinger 1923); «Karpaty Zachodnie» (Heikertinger 1923)