Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Asiorestia transsilvanica (Fuss, 1864)
Description in KFP (in Polish):
[tom 17]
Gatunek o zasięgu występowania ograniczonym do Karpat, od Żelaznej Bramy po Bieszczady Zachodnie. W Polsce spotykany dotychczas tylko w Bieszczadach, gdzie występuje pospolicie na połoninach i zboczach, rzadziej w dolinach. Żeruje na groszku wiosennym — Lathyrus vernus L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.