Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Psylliodes chalcomera (Illiger, 1807d)
Description in KFP (in Polish):
[tom 17]
Gatunek rozprzestrzeniony w środkowej i południowej części Europy, na afrykańskich wybrzeżach Morza Śródziemnego oraz w Azji Mniejszej; na północ sięgający po Danię, południową Szwecję, bałtyckie republiki ZSRR i dorzecze dolnej Wołgi. W Polsce chrząszcz rzadko notowany, znany z nielicznych stanowisk w 10 krainach. Spotykany na różnych gatunkach ostów — Carduus L. oraz ostrożeni — Cirsium Mill.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1916); Pojezierze Pomorskie: Wejherowo (Lentz 1879), Bielinek nad Odrą (Zumpt 1931); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Osterloff 1884, Schumann 1907, Szulczewski 1922, Gerhardt 1910, Letzner 1871, Leder 1872); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Leder 1872, Osterloff 1884, Gerhardt 1910); Wzgórza Trzebnickie: Oborniki Śląskie (Polentz 1949); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kotula 1873, Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1886, Mazurowa 1951); Wyżyna Małopolska: Skorocice, Inowłódz (Borowiec L.*); Wyżyna Lubelska: Gródek koło Hrubieszowa (Borowiec L.*); Roztocze: Józefów, Kąty koło Szczebrzeszyna (Borowiec L.*); Beskid Wschodni: okolice. Przemyśla (Trella 1930d); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Warchałowski 1978); «Prusy» (Horion 1951); «Śląsk» (Kolbe W. 1915, Hinke 1919, Gerhardt 1891c, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873)