Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Anaspis (Nassipa) melanostoma Costa, 1854
Description in KFP (in Polish):
[tom 14]
Gatunek występujący w środkowej i południowej części Europy, notowany też z Azji Mniejszej. W Polsce znany z nielicznych stanowisk tylko w czterech krainach. Zasiedla tereny pagórkowate, pogórza i niższe położenia górskie. Bionomia tego gatunku nie jest poznana. Postacie dojrzałe spotykano na kwiatach głogu, tawuły, poziomki i urzetu barwierskiego — Isatis tinctoria L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data: