Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Anaspis (Larisia) palpalis Gerhardt, 1876e
Description in KFP (in Polish):
[tom 14]
Gatunek zamieszkujący środkową i południowo-wschodnią częśó Europy, notowany też z Azji Mniejszej. W Polsce znany z nielicznych, przeważnie pojedynczych stanowisk w zachodnich i południowych krainach, tylko na Śląsku Dolnym poławiany w liczniejszych miejscowościach. Bionomia tego gatunku słabo poznana. W. Szymczakowski (1971) spotykał tego chrząszcza od końca maja do drugiej połowy sierpnia w biotopach kserotermicznych. J. Gerhardt (1910) poławiał go na przytuli pospolitej — Galium mollugo L. i goryszu pagórkowym — Peucedanum oreoselinum (L.) Moench. M. Tomalak (1977) wyhodował postacie dojrzałe z drewna trzmieliny zwyczajnej — Evonymus europaea L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie: rezerwat „Wzgórza Płutowskie" (Szymczakowski 1973); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Wielkopolski Park Narodowy (Bałazy i in. 1974, Tomalak 1977); Dolny Śląsk: Śląsk Dolny (Gerhardt 1876e, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1902, Gerhardt 1910, Letzner 1877b, Seidlitz 1891, Ermisch 1956, Szymczakowski 1973); Wzgórza Trzebnickie: Trzebnica (Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Letzner 1877b); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków (Ermisch 1956), Podgórki koło Krakowa (Szymczakowski 1973); Wyżyna Małopolska (Szymczakowski 1973); Góry Świętokrzyskie: koło Słupi Nowej (Szymczakowski 1973); Wyżyna Lubelska (Szymczakowski 1973); Sudety Zachodnie: Wleń (Gerhardt 1899, Kolbe W. 1919), okolice Żarka (Kolbe W. 1921b); Polska Zachodnia (Horion 1971); «Śląsk» (Gerhardt 1877b, Schilsky 1888, Schilsky 1897, Reitter 1911, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Horion 1951)