Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Epuraea (Epuraea) oblonga (Herbst, 1793)
Description in KFP (in Polish):
[tom 12]
Gatunek rozprzestrzeniony od Francji, północnych Włoch i Siedmiogrodu przez całą środkową Europę aż do południowych prowincji Norwegii, Finlandii oraz północnej Szwecji i Karelii; wykazywany również z Syberii. W Polsce znany z nielicznych stanowisk tylko w pięciu krainach, przy czym dane o rozmieszczeniu na Śląsku Dolnym i w Beskidzie Zachodnim oparte są na znaleziskach w ubiegłym stuleciu, dlatego wymagają one potwierdzenia nowymi materiałami. Zasiedla głównie pogórza i niższe położenia górskie. Znajdowany pod korą świerków i sosen zaatakowanych uprzednio przez korniki.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Mazurskie: Tabórz koło Ostródy (Bałazy i Michalski 1960); Dolny Śląsk (Letzner 1888, Gerhardt 1910, Horion 1960); Górny Śląsk (Kelch 1852, Folwaczny 1937, Horion 1960); Roztocze: Podlesie woj. Zamość (Tenenbaum 1913); Beskid Zachodni: Cieszyn (Letzner 1871, Reitter 1870, Gerhardt 1910), Ustroń (Letzner 1888, Gerhardt 1910); Polska (Łomnicki M.A. 1913); Polska Zachodnia (Nunberg 1976); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Horion 1951)