Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Oedemera (Oedemerella) croceicollis (Gyllenhal, 1827)
Description in KFP (in Polish):
[tom 14]
Gatunek europejski, wykazywany z wielu izolowanych areałów, przeważnie ze stanowisk słonawiskowych, zarówno nadmorskich, jak i śródlądowych, zwłaszcza w południowo-wschodniej części kontynentu. W Polsce pewne stanowiska tego halofila leżą w obszarze nadbałtyckim. Dawne dane, sprzed przeszło stu lat, o występowaniu na Nizinie Mazowieckiej winny być potwierdzone nowymi materiałami. Bionomia słabo poznana. Postacie dojrzałe poławiano od maja do lipca, przeważnie na trzcinach (Phragmites Adans.) i turzycach (Carex L.), poza tym na kwiatach jaskrów (Ranunculus L.), malin (Rubus L.), kalin (Viburnum L.), jarząbów (Sorbus L.) i kozłka lekarskiego (Valeriana officinalis L.).
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk i okolice (Schmidt C.O.F.G. 1839, Siebold 1847, Lentz 1857, Lentz 1879, Seidlitz 1875, Seidlitz 1899, Horion 1951, Horion 1956), Zaleskie woj. Słupsk (Lüllwitz 1914, Lüllwitz 1916); Pojezierze Pomorskie: okolice Szczecina (Dohrn 1889); Nizina Mazowiecka: Warszawa-Wawer (Osterloff 1885); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Lüllwitz 1914, Horion 1956, Liebenow 1979); «Pomorze» (Reitter 1911, Horion 1951); «Prusy» (Zebe G. 1853, Reitter 1911)

Uwagi:
Nizina Mazowiecka: Stanowisko wątpliwe