Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Formicomus pedestris (Rossi, 1790)
Description in KFP (in Polish):
[tom 14]
Szeroko rozprzestrzeniony gatunek w zachodniej części Afryki Zachodniej i Europie Południowej, skąd izolowanymi stanowiskami dociera do południowo-wschodniej części Europy środkowej, notowany także z Syberii, Kaukazu i Azji Mniejszej. W Polsce znany tylko z dwu miejscowości na podstawie znalezisk w końcu ubiegłego stulecia. Bionomia tego chrząszcza, jak zresztą większość gatunków Anthicidae, jest nie znana. Występuje na nasłonecznionych miejscach, przeważnie piaszczystych, na pobrzeżach wód i lasów, na suchych łąkach, polach, ugorach, w ogrodach i na przydrożach. Postacie dojrzałe łowiono od wiosny do jesieni w humusie, pod kamieniami, opadłym listowiem, wypielonymi chwastami i w pryzmach kompostowych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data: