Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Anthicus axillaris Schmidt, 1842
Description in KFP (in Polish):
[tom 14]
Gatunek obejmujący zasięgiem wschodnią część Europy, od południowych prowincji Szwecji, Finlandii i Karelii aż do Włoch północnych i Siedmiogrodu, notowany także z Kaukazu i obszarów wokół Morza Kaspijskiego. W Polsce bardzo rzadko poławiany, znany przeważnie z pojedynczych stanowisk w sześciu krainach. Zasiedla tereny nizinne i podgórza. Chrząszcze poławiano na piaszczystych obrzeżach wód i lasów, na łąkach i w ogrodach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Seidlitz 1875, Schilsky 1909, Reitter 1911, Kuhnt 1912, Kaszab 1969); Pojezierze Pomorskie: Świnoujście (Horion 1956); Nizina Mazowiecka: Pułtusk (Osterloff 1885); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków (Łomnicki M.A. 1886); Beskid Zachodni: Babia Góra (Pawłowski J. 1967, Pawłowski J. 1968); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1956); «Pomorze» (Horion 1951); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1886)