Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Anthicus instabilis Schmidt, 1842
Description in KFP (in Polish):
[tom 14]
Gatunek rozsiedlony w zachodniej części Afryki Północnej, w Europie południowej i zachodniej oraz w południowej części Europy środkowej, notowany ponadto z Danii i Skandynawii południowej. W Polsce z całą pewnością jeszcze nie stwierdzony. Ogólnikowa wzmianka o występowaniu na Pomorzu Zachodnim odnosi się do terenu leżącego na zachód od Odry.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
«Pomorze Zachodnie» (Horion 1951)