Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Prionychus melanarius (Germar, 1813)
Description in KFP (in Polish):
[tom 14]
Gatunek zamieszkujący głównie południowo-wschodnią i środkową część Europy, notowany także z południowych, prowincji Szwecji i Finlandii oraz Karelii; w obrębie swego zasięgu z południa na północ jest coraz rzadziej spotykany. W Polsce chrząszcz mało znany, notowany z nielicznych stanowisk rozproszonych w różnych częściach kraju. Larwa odbywa rozwój w dziuplach przy podstawie pni, pod zmurszałą korą, w grubych pieńkach i kłodach głównie drzew liściastych, zwłaszcza dębów, buków, jesionów, olch, wiązów i wierzb. Rzadziej larwy żyją w murszejącym drewnie sosen, świerków i modrzewi. Larwy żerują na przegrzybiałym drewnie, trocinach i ekskrementach larw chrząszczy drewno i próchnożernych, np. pachnicy — Osmoderma eremita (Scop.). Przepoczwarzenie odbywa się w drugiej połowie czerwca lub w lipcu. Postacie dojrzałe ukazują się w lipcu i przeżywają do sierpnia.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie: Szczecin (Seidlitz 1896, Horion 1956), Lędyczek koło Złotowa (Kinelski i Szujecki 1959), Korzybie koło Sławna (Burakowski*); Pojezierze Mazurskie (Burakowski 1976), Augustów (Burakowski*); Nizina Mazowiecka: okolice Warszawy (Tenenbaum 1923), Ostrów Mazowiecka (Kinelski i Szujecki 1959), Brzóza koło Kozienic (Burakowski*); Puszcza Białowieska (Burakowski 1976), Białowieski Park Narodowy (Burakowski*); Dolny Śląsk: nadleśnictwo Popielów woj. Opole (Burakowski*); Górny Śląsk (Burakowski 1976), Murcki koło Katowic (Burakowski*); Wyżyna Lubelska: Kaczorki (Burakowski*); Roztocze (Burakowski 1976), góra Nart i Obrocz koło Zwierzyńca (Burakowski*); Nizina Sandomierska (Burakowski 1976), Nisko (Burakowski*); Polska (Horion 1956); «Pomorze» (Schilsky 1909, Reitter 1911, Kuhnt 1912, Horion 1951)