Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Podonta nigrita (Fabricius, 1794)
Description in KFP (in Polish):
[tom 14]
Gatunek rozmieszczony w południowo-wschodniej Europie oraz we wschodniej części Europy środkowej, na zachód docierający do Włoch północnych, a na wschód do Ukraińskiej SRR, Kaukazu i Azji Mniejszej. W Polsce notowany tylko z dwu krain południowych. Bionomia i niższe postacie rozwojowe nie są znane. Postacie dojrzałe poławiano od czerwca do początków sierpnia na kwiatach roślin należących do baldaszkowatych, wargowych i złożonych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.