Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Sisyphus schaefferi (Linnaeus, 1758)
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Gatunek południowopalearktyczny, kserotermofilny, w Europie zamieszkujący południową część kontynentu, na północ docierający do Francji, Belgii i południowej części Europy Środkowej. Z sąsiadujących, z nami krajów notowany z nielicznych stanowisk w Czechosłowacji i Ukraińskiej SRR (Wołyń, Podole). W Polsce znany zaledwie z dwu miejscowości, poza tym wzmiankowany ogólnikowo z innych regionów — jednak wszystkie te dawne dane winny być potwierdzone nowymi materiałami. Omyłkowo wykazany z Wrocławia przez J. Gerhardta (1893b, 1893d), co później (1895b) ten sam autor sprostował. Zasiedla obszary stepowe, suche pastwiska, łagodne i nasłonecznione zbocza, w miejscach pojawu zwykle występuje gromadnie. Postacie dorosłe przezimowują w glebie, ukazują się od maja do początku października. Odżywiają się odchodami bydła zwłaszcza owiec. Pożywienie gromadzą w postaci gruszkowatej kulki w komorach pod ziemią. Tam składają pojedyncze jaja, nie opiekują się jednak potomstwem. Nowe pokolenie pojawia się od końca czerwca do początku września.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Wyżyna Lubelska: Puławy, Janowiec (Stebnicka 1976, Jakobson 1915b); Beskid Wschodni (Nowicki M. 1864); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Śląsk» (Franz 1936); «Karpaty» (Nowicki M. 1865); «gubernia lubelska» (Hildt 1896)