Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Onitis belial Fabricius, 1798
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Gatunek znany z zachodniej części Afryki Północnej, południowej części Hiszpanii i Francji, Ligurii we Włoszech oraz Sardynii. Z całą pewnością zarówno w Polsce jak i w krajach sąsiednich nie występuje Omyłkowo wykazany przez F. L. Hildta (1896) na podstawie błędnie zrozumianej informacji podanej przez M. Nowickiego (1873), który tylko podał możliwość występowania omawianego gatunku w Galicji. Zresztą sam Hildt później (1916) wątpi o występowaniu tego chrząszcza w Polsce.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
«Południowo-wschodnia część guberni lubelskiej» (Hildt 1896)