Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Ochodaeus chrysomeloides (Schrank, 1781)
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Gatunek pontyjsko-pannoński, występujący w południowo-wschodniej części Europy, wkraczający wzdłuż dolin większych rzek (Dunaj, Wisła-Łaba) daleko na północ w Europie Środkowej. W Polsce znajdowany sporadycznie na nielicznych stanowiskach. Poławiany od maja do sierpnia na trawiastych zboczach dolin rzecznych, na pobrzeżach lasu, murawach. kserotermicznych oraz nic uprawianych glebach alluwialnych o niskiej roślinności. Żywi się prawdopodobnie podziemnymi grzybami.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk (Lentz 1879, Seidlitz 1888, Hildt 1896, Horion 1958); Pojezierze Mazurskie: Olsztyn, Ełk (Horion 1958); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Zebe G. 1852, Letzner 1871, Letzner 1888, Leder 1872, Schilsky 1888, Schilsky 1909, Gerhardt 1910, Ciszkiewicz 1936, Franz 1936, Schmidt G. 1938b, Horion 1958, Stebnicka 1976); Nizina Mazowiecka: okolice Warszawy (Stebnicka 1976); Dolny Śląsk (Letzner 1853d, Letzner 1871, Letzner 1888, Leder 1872, Gerhardt 1891, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1928, Horion 1958); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków-Bielany (Kulczyński W. 1873), okolice Krakowa (Stebnicka 1976); Wyżyna Małopolska: okolico Pińczowa (Stebnicka 1976); Wyżyna Lubelska (Jakobson 1915b, Horion 1958, Stebnicka 1976); Roztocze (Tenenbaum 1918); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1958); «Pomorze» (Stebnicka 1976); «Prusy» (Siebold 1847, Zebe G. 1852, Lentz 1857, Schilsky 1888, Schilsky 1909, Arrow 1912, Franz 1936, Horion 1951); «Śląsk» (Weigel 1806, Schilsky 1888, Kuhnt 1912, Franz 1936, Horion 1951, Stebnicka 1976); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1881, Hildt 1896); «Galicja Wschodnia» (Nowicki M. 1873); «Karpaty» (Nowicki M. 1873)