Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Aphodius (Chilothorax) tessulatus (Paykull, 1798)
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Gatunek rozsiedlony głównie w południowej, zachodniej i środkowej części Europy, znany również ze Szwecji południowej, jednej prowincji Finlandii, z Kaukazu i Azji Mniejszej. Wszędzie, również w Polsce, rzadko i sporadycznie spotykany, notowany z nielicznych rozproszonych stanowisk. Stanowisko w Ojcowie, podane przez Z. Stebnicką (1976) nie było uprzednio publikowane. Zasiedla głównie tereny leśne, zarówno na niżu, jak i w górach, rzadziej występuje na otwartych pastwiskach. Poławiany jesienią, zimą i wczesną wiosną w ekskrementach dzikich zwierząt i owiec, wśród rozkładających się szczątków roślinnych i w gnijących grzybach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1916); Pojezierze Pomorskie: Kruszyca-Sicko (Schmidt G. 1935); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Leder 1872, Gerhardt 1910, Szulczewski 1922); Nizina Mazowiecka: Warszawa-Saska Kępa (Hildt 1896), Paszcza Białowieska (Karpiński 1956); Górny Śląsk: Murcki (Nowotny 1923d); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Ojców (Stebnicka 1976), Czajowice koło Ojcowa (Stebnicka*); Sudety Zachodnie (Letzner 1849g, Letzner 1871, Letzner 1888, Leder 1872, Gerhardt 1910); Sudety Wschodnie: Lądek-Zdrój (Letzner 1888, Gerhardt 1910); Beskid Zachodni: Babia Góra (Pawłowski J. 1967, Pawłowski J. 1968); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Stebnicka 1976); «Pomorze» (Schmidt W.L. 1840d, Horion 1958); «Prusy» (Siebold 1847, Lentz 1857, Lentz 1879); «Śląsk» (Weigel 1806, Kuhnt 1912, Horion 1958); «Galicja Wschodnia» (Nowicki M. 1858)