Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Brachypterus glaber Newman, 1834
Description in KFP (in Polish):
[tom 12]
Gatunek znany niemal z całej Europy z wyjątkiem północnej części Fennoskandii, notowany ponadto z Maroka i Tunezji. W Polsce wykazywany z nielicznych, rozproszonych stanowisk. Zasiedla tereny nizinne i pagórkowate. Poławiany przeważnie w okresie od maja do lipca na pokrzywach oraz na kwiatach roślin towarzyszących. Jesienią i zimą spotykany niekiedy w napływkach popowodziowych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk (Lentz 1857), Zaleskie woj. Słupsk (Lüllwitz 1916); Pojezierze Pomorskie: Węgry koło Sztumu (Timm 1929); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910, Szulczewski 1922, Kadłubowski i Czalej 1962); Nizina Mazowiecka: Rawa Mazowiecka, Warszawa-Olszynka Grochowska (Osterloff 1885); Dolny Śląsk: Wrocław, Legnica (Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków-Czarna Wieś (Kotula 1873), Potok Złoty woj. Częstochowa (Lgocki 1908); Wyżyna Małopolska: Widzów (Lgocki 1908); Sudety Wschodnie: Śnieżnik Kłodzki (Gerhardt 1898, Gerhardt 1910); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1923c); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Nunberg 1976); «Prusy» (Siebold 1847); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1888); «Śląsk» (Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «gubernia radomska i piotrkowska» (Jakobson 1915)