Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Phyllopertha horticola (Linnaeus, 1758)
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Szeroko rozprzestrzeniony gatunek eurosyberyjski, obejmujący swym zasięgiem prawie całą Europę z wyjątkiem jej skrajnych części północnych i południowych, docierający na wschód do Mongolii, Chin i wybrzeży Pacyfiku. Występuje na nizinach i w górach, gdzie dociera do około 2000 m n.p.m. Cykl rozwojowy trwa około trzech lat. Larwa żeruje w glebie na korzeniach traw, koniczyny i zbóż, przepoczwarczenie następuje w maju, a postacie dorosłe ukazują się w drugiej połowie maja i żyją do lipca. Żerują na kwiatach różnych roślin, najczęściej dzikich róż oraz na liściach drzew. Z uwagi na uszkadzanie liści drzew owocowych, gatunek ten jest uważany w sadownictwie za szkodnika.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
[No detailed distribution data]

Uwagi:
W Polsce pospolity, rozpowszechniony od Bałtyku aż po Tatry, nie notowany jeszcze ze Wzgórz Trzebnickich, Kotliny Nowotarskiej i Bieszczadów.