Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Cyphon phragmiteticola Nyholm, 1955
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Gatunek rozprzestrzeniony prawie w całej Europie z wyjątkiem północnej części Fennoskandii W Polsce, choć nieznany jeszcze ze wszystkich krain, występuje prawdopodobnie na całym obszarze niżowym i na podgórzach. Zasiedla głównie wody eutroficzne w przybrzeżnej strefie trzcin.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 9 Pobrzeże Bałtyku Enderlein 1908, Lüllwitz 1914, Lüllwitz 1916, Węgrzecki 1932, Horion 1960b
KFP 9 Pojezierze Pomorskie Skwarra 1929, Münchberg 1936, Engel 1938
KFP 9 Pojezierze Mazurskie Stary Dwór koło Olsztyna Żurańska 1962, Żurańska 1962b
KFP 9 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Szulczewski 1922, Myrdzik 1933, Arnold 1938
KFP 9 Nizina Mazowiecka Osterloff 1885, Koślińska 1963
KFP 9 Dolny Śląsk Letzner 1871, Letzner 1889, Kolbe W. 1897
KFP 9 Górny Śląsk Koźle Schubert 1934
KFP 9 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska okolice Krakowa Łomnicki M.A. 1886
KFP 9 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska okolice Częstochowy Lgocki 1908
KFP 9 Wyżyna Lubelska Szymczakowski 1973
KFP 9 Roztocze Tenenbaum 1918
KFP 9 Nizina Sandomierska Kotula 1873
KFP 9 Sudety Zachodnie Letzner 1889, Harnisch 1925, Skwarra 1929
KFP 9 Beskid Zachodni Ustroń Letzner 1871
KFP 9 Beskid Zachodni Babia Góra Stobiecki 1883
KFP 9 Beskid Wschodni okolice Przemyśla Trella 1925b
KFP 9 Polska Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913
KFP 9 «Prusy» Lentz 1879
KFP 9 «Śląsk» Kraatz 1873b, Letzner 1874e, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913
KFP 9 «Galicja» Łomnicki M.A. 1884
KFP 9 «Galicja Zachodnia» Nowicki M. 1873
KFP 9 «Karpaty» Nowicki M. 1873