Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Carpathobyrrhulus tatricus Mroczkowski, 1957
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Gatunek górski o niedostatecznie poznanym rozmieszczeniu ogólnym. Stosunkowo niedawno opisany, znany dotychczas jedynie z Tatr, notowany stąd na ogół ogólnikowo, jedynie M. Mroczkowski (1957) wykazuje go z licznych stanowisk. Bionomia nie znana; poławiany przeważnie wśród, mchów naskalnych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.