Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Byrrhus (Seminolus) scabripennis Steffahny, 1843
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Endemiczny wysokogórski gatunek o zasięgu ograniczonym do południowo-wschodniej części Alp. W Polsce nie występuje. Z uwagi na rozmieszczenie ogólne, doniesienia o występowaniu w Beskidach Zachodnich są niewiarygodne. Omyłkowo wykazany według K. Letznera (1888) z Góry Baraniej (Roger 1856) na podstawie błędnego oznaczenia B. glabratus Heer. Nie sprawdzone dane o występowaniu w Beskidzie Zachodnim były podstawą błędnych wzmianek ogólnikowych o występowaniu w Karpatach, Galicji i na Śląsku. O zasiedleniu Babiej Góry wątpi A. Horion (1955), zaś M. Mroczkowski (1958) stwierdza, że «Gatunek ten w Karpatach nie występuje». Z listy chrząszczy babiogórskich został ostatecznie skreślony przez J. Pawłowskiego (1964).
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data: