Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Coelambus novemlineatus (Stephens, 1829)
Description in KFP (in Polish):
[tom 22]
Europejski gatunek subborealny, obejmujący zasięgiem całą Fennoskandię, Karelię oraz północną część Europy Środkowej, Danię, Kraje Beneluksu i Niemcy. Z Polski stosunkowo niedawno wykazany na podstawie trzech okazów złowionych 4 V 1973 na Wolinie. Według danych obcego piśmiennictwa występuje w dużych stawach i jeziorach, w miejscach o dnie bagnistym lub torfiastym. Na Wolinie występował na łące, w niewysychającym dole z wodą, zarośniętym przez przęstkę pospolitą — Hippuris vulgaris L., trzcinę pospolitą — Phragmites communis Trin., pałkę wąskolistną — Typha angustifolia L., szczaw lancetowaty — Rumex hydrolapathum Huds., sit skupiony — Juncus conglomeratus L. i oczeret TabernemontanaSchoenoplectus Tabernaemontani (Gmel.) Palla. Do czasu potwierdzenia występowania omawianego gatunku na Wyżynie Krakowsko-Wieluńskiej nie uwzględnia się tymczasowo informacji o złowieniu w lipcu 1966 r. jednego okazu do światła na Górze Chełmowej w Ojcowskim Parku Narodowym (Pawłowski i inni 1994). Sugestia autorów, jakoby «przyleciał prawdopodobnie ze stawów rybnych w pobliżu ujścia Sąspówki» może być również zmieniona, że osobnik ten był naniesiony prądami powietrznymi z dalekich ostoi północnych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Wolin — okolice Karsiboru (Kornobis 1976), Łąki koło Karsiboru (Kornobis 1979); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Góra Chełmowa (Pawłowski J. i in. 1994)

Uwagi:
Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Stanowisko wątpliwe