Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»



»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Metopsia similis Zerche, 1998
Description in KFP (in Polish):
[tom 22]
Wszystkie dane z Polski, publikowane pod nazwą Metopsia clypeata (Mull.) (t. 6 str. 9) należy odnieść do tego gatunku. Prawdziwa Metopsia clypeata występuje w Europie jedynie na zachód od 10 południka. Gatunek niedawno opisany na podstawie obfitych materiałów muzealnych. Z dotychczasowych danych wynika, że występuje w dwu areałach. Areał zachodni w części północnej i wschodniej obejmuje Niemcy, Danię, południową Norwegię i Szwecję, Polskę, Białoruś, Czechy, Morawy, Słowację i Austrię. Areał południowy tworzą obszary Włoch, Chorwacji, Słowenii, Jugosławii, Rumunii, Bułgarii, Ukrainy, Gruzji do Morza Kaspijskiego, Zakaukazia i północno-wschodniej Turcji. Występuje na ciepłych zboczach i suchych murawach. Imagines przejawiają aktywność w sierpniu i wrześniu. Kopulacja odbywa się jesienią, larwy zimują, nowe pokolenie ukazuje się wiosną.
[tom 6]
Gatunek rozmieszczony w zachodniej, południowej i środkowej Europie, notowany również z jednej południowej prowincji Szwecji. Gatunek eurytopowy, zasiedlający tereny zarówno wilgotne jak i kserotermiczne, zwykle spotykany pod rozkładającymi się szczątkami roślinnymi, wśród mchów i w grzybach nadrzewnych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie: Bielinek nad Odrą, (Zumpt 1931, Griep 1937); Nizina Mazowiecka: Skierniewice (Szwejda 1974); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1887, Gerhardt 1895c, Gerhardt 1901, Gerhardt 1910); Górny Śląsk: Rudy koło Kuźni Raciborskiej (Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1887, Gerhardt 1910); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Ojców (Waga 1857), Kraków: Las Wolski (Rybiński 1897); Wyżyna Małopolska: Kruszyna i Nieznanice koło Radomska, Potok Złoty woj. Częstochowa (Lgocki 1908); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Letzner 1887, Gerhardt 1887, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1892, Polentz 1942); Sudety Wschodnie: Długopole-Zdrój koło Bystrzycy Kłodzkiej (Wilke O.A. 1896); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1963); «Pomorze» (Horion 1963); «Pomorze północno-wschodnie» (Horion 1951); «Prusy» (Horion 1951, Horion 1963); «Śląsk» (Gerhardt 1867b, Seidlitz 1889, Jakobson 1908, Kuhnt 1912, Horion 1963)