Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Latridius nidicola (Palm, 1944)
Description in KFP (in Polish):
[tom 22]
Gatunek opisany z Norwegii i Szwecji, wykazany z Finlandii, Danii, krajów Beneluksu, Niemiec i Austrii. Na ogół mało znany, gdyż nie odróżniany od pospolitego Latridius minutus L. W Polsce notowany na podstawie trzech okazów wysianych z resztek siana pod karmnikiem dla zwierzyny płowej. Występuje na terenach leśnych, ale również w parkach, ogrodach i w sąsiedztwie osiedli mieszkaniowych. W Niemczech poławiany w gniazdach większych ptaków, w murszu dziupli drzew oraz w słomie.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Puszcza Białowieska: oddział 161-163 (Borowiec i in. 1992)