»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
Filter species

protected protected
Red-Booked Red-Booked  |  Red-Listed Red-Listed
» Nr KFP:
»
NOTICE: Taxonomy and distribution information presented here follow the data from the paper version of the Catalogue and contain no changes or supplements published later. The applied division into faunistic regions, despite of its long tradition in local entomological literature, should be treated as inadequate and provisional. All the data will be verified and updated during the next stages of the Project. Updated data are available through the Biodiversity Map database browser.
search_arrow species: Otiorhynchus (Otiorhynchus) repletus Boheman in Schönherr, 1843
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek o zwartym zasięgu ograniczonym do Kotliny Pannońskiej, notowany też z nielicznych stanowisk na Słowacji i w Polsce. W naszym kraju rzadko spotykany, znany tylko z kilku krain, przy czym wykazany ogólnikowo z okolic Przemyśla (Petryszak i Mazur 1981) na podstawie jednego okazu, bez bliższych danych, ze zbioru T. Trelli (M. Mazur*). O wymaganiach środowiskowych wiadomo niewiele. Sz. Tenenbaum (1931) poławiał imagines na liściach młodych brzózek występujących na terenie bagiennym porośniętym borówką bagienną — Vaccinium uliginosum L. Stadia przedimaginalne i szczegóły rozwoju nie są poznane.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]


Distribution data:
Nizina Mazowiecka: okolice Warszawy (Tenenbaum 1923, Tenenbaum 1931, Smreczyński 1932, Smreczyński 1966, Mikulska i Węgorowska 1960, Petryszak i Mazur 1981), Klembów, Truskaw, Zabieżki (Malkin B.*); Podlasie (Tenenbaum 1931, Smreczyński 1966, Cmoluch i Łętowski 1989); Puszcza Białowieska: Hajnówka (Tenenbaum 1931, Petryszak i Mazur 1981), Białowieski Park Narodowy (Gotwald 1968); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: okolice Krakowa (Kotula 1873); Wyżyna Lubelska (Cmoluch i Łętowski 1989); Nizina Sandomierska: Starzawa nad Wiszną (Trella 1934); Beskid Zachodni: Wojkowa, Tylicz (Knutelski i Kubisz 1993b); Polska (Stierlin 1861, Seidlitz 1891, Reitter 1913b, Winkler A. 1932, Lona 1936, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Karpaty» (Łomnicki M.A. 1884, Reitter 1913b, Winkler A. 1932, Lona 1936, Horion 1951); «Karpaty Wschodnie» (Łomnicki M.A. 1913); «Galicja» (Stierlin 1861, Nowicki M. 1864, Nowicki M. 1865, Seidlitz 1891, Reitter 1913b, Lona 1936)