Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Chrząszcze Polski
Podsumowanie
Rodziny
113
Rodzaje
1562
Gatunki
6076
Rekordy
553628
Publikacje
6303

Zespół Coleoptera@PL

Rada Programowa

 • Piotr Tykarski, Uniwersytet Warszawski
  • Zakład Ekologii, Wydz. Biologii, Uniwersytet Warszawski
  • Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych
  • ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa
  • tel. 22 55 26 537
 • Dariusz Iwan, Muzeum i Instytut Zoologii PAN
 • Lech Borowiec, Uniwersytet Wrocławski
 • Marek Wanat, Uniwersytet Wrocławski

Komitet Honorowy

 • Janina Stefańska, Muzeum i Instytut Zoologii PAN
 • Ivan Löbl, Muzeum Historii Naturalnej, Genewa, Szwajcaria
 • Jerzy Pawłowski, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN
 • Andrzej Szujecki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • Andrzej Warchałowski, Uniwersytet Wrocławski

Współpracownicy

 • Oleg Aleksandrowicz
 • Jerzy Borowski
 • Lech Buchholz
 • Paweł Buczyński
 • Marek Bunalski
 • Adam Byk
 • Piotr Ceryngier
 • Paweł Górski
 • Andrzej Górz
 • Czesław Greń
 • Jerzy Gutowski
 • Wojciech Jędryczkowski
 • Marcin Kadej
 • Tomasz Klejdysz
 • Stanisław Knutelski
 • Karol Komosiński
 • Marek Kozłowski
 • Roman Królik
 • Daniel Kubisz
 • Antoni Kuśka
 • Andrzej Lasoń
 • Krzysztof Lubecki
 • Jacek Mazepa
 • Andrzej Mazur
 • Miłosz A. Mazur
 • Andrzej Melke
 • Marek Miłkowski
 • Tomasz Mokrzycki
 • Radosław Mroczyński
 • Tomasz Olbrycht
 • Radosław Plewa
 • Marek Przewoźny
 • Rafał Ruta
 • Tomasz Skalski
 • Bernard Staniec
 • Krzysztof Sućko
 • Piotr Szafraniec
 • Henryk Szołtys
 • Jan Tatur-Dytkowski
 • Vadim Tsinkevich
 • Krzysztof Ulanowski
 • Tadeusz Wojas