Mapa Bioróżnorodności
Chrząszcze Polski
Podsumowanie
Rodziny
113
Rodzaje
1562
Gatunki
6076
Rekordy
553628
Publikacje
6303
››› Wejście do Bazy ‹‹‹

Prace zakończone

 • Prace zbiorowe
 • Aktualizacja taksonomii do poziomu CPC z uzupełnieniami
 • Rozbudowa bazy Coleoptera@PL, dodanie innych grup taksonomicznych i utworzenie Bazy BioMap (od Biodiversity Map)
  • hierarchiczna struktura taksonów
  • rozbudowana synonimika
  • system filtrów i narzędzi wyszukiwania
  • mapy statyczne i dynamiczne w różnych układach generalizacji
 • Pozyskanie nowych danych o rozmieszczeniu gatunków (rekordów) z publikacji i kolekcji okazów

Prace trwające

 • Geokodowanie pozyskanych rekordów
 • Budowa aplikacji do wprowadzania i edycji danych w bazie on-line

Zadania stałe

 • Aktualizacja taksonomii poszczególnych grup i kontrola wykazu gatunków krajowych
 • Pozyskiwanie nowych danych o rozmieszczeniu