Mapa Bioróżnorodności
Chrząszcze Polski
Podsumowanie
Rodziny
113
Rodzaje
1562
Gatunki
6076
Rekordy
553628
Publikacje
6303
››› Wejście do Bazy ‹‹‹

Baza Bibliografii Entomologicznej

Jednym z celów Coleoptera Poloniae jest utworzenie wykazu publikacji dotyczących chrząszczy oraz umożliwienie dostępu do treści jak największej ich liczby. Treść publikacji to z jednej strony cyfrowa wersja oryginału, a z drugiej zawarte w niej dane, dotyczące rozmieszczenia gatunków (rekordy).
Służy temu Baza Bibliografii Entomologicznej, wchodząca w skład Mapy Bioróżnorodności. Poniżej prezentujemy publikacje o szczególnym znaczeniu dla Inicjatywy.

Digitalizowana treść KFP

Podstawowe źródła przyjętego układu taksonomicznego

Efekty działań prowadzonych w ramach Inicjatywy

 • Iwan D., Kubisz D., Mazur M.A. 2010. The occurrence of Tenebrionidae (Coleoptera) in Poland based on the largest national museum collections. Fragmenta Faunistica 53(1):1-95
 • Jałoszyński P., Wanat M., Melke A. 2011. Faunistic review of Polish Micropeplinae (Coleoptera: Staphylinidae). Polish Journal of Entomology 80(2):397-409
 • Lasoń A., Marczak D., Kubisz D., Tykarski P. 2011. Kateretidae and Nitidulidae (Coleoptera) of the Mazovian Lowland. Polish Journal of Entomology 80(2):299-320
 • Mazur M.A. 2011. Weevils (Coleoptera: Curculionoidea) of the Stobrawski Landscape Park. Polish Journal of Entomology 80(2):321-342
 • Mokrzycki T., Hilszczański J., Borowski J., Cieślak R., Mazur A., Miłkowski M., Szołtys H. 2011. Faunistic review of Polish Platypodinae and Scolytinae (Coleoptera: Curculionidae). Polish Journal of Entomology 80(2):343-364
 • Przewoźny M., Greń Cz., Miłkowski M. 2011. Laccobius gracilis Motschulsky, 1855 (Coleoptera: Hydrophilidae), a beetle new in the Polish fauna, with a revised checklist of Laccobius occurring in Poland. Polish Journal of Entomology 80(2):391-396
 • Przewoźny M., Buczyński P., Greń Cz., Ruta R., Tończyk G. 2011b. New localities of Elmidae (Coleoptera: Byrrhoidea), with a revised checklist of species occurring in Poland. Polish Journal of Entomology 80(2):365-390
 • Tykarski P. 2010. Scope and applicability of information stored in natural history collections – a case study based on the largest museum collections of Tenebrionidae (Coleoptera) in Poland. Fragmenta Faunistica 53(1):97-115
 • Tykarski P. 2011. Insects on the Biodiversity Map of Poland – objectives and scope of the project. Polish Journal of Entomology 80(2): 153-154
 • Tykarski P. 2011. Towards redefining the regional division of Poland for faunistic studies. Polish Journal of Entomology 80(2): 155-183

Współpraca z Polskim Towarzystem Entomologicznym - dostęp do treści wydawnictw

Seria katalogowa Coleoptera Poloniae

 • Iwan D., Kubisz D., Tykarski P. 2012. Tenebrionoidea (Tenebrionidae, Boridae). Critical checklist, distribution in Poland and meta-analysis. Coleoptera Poloniae, 1, University of Warsaw – Faculty of Biology, Natura optima dux Foundation, Warszawa.
 • Kubisz D., Iwan D., Tykarski P. 2014. Tenebrionoidea (Tetratomidae, Melandryidae, Ripiphoridae, Prostomidae, Oedemeridae, Mycteridae, Pythidae, Aderidae, Scraptiidae). Critical checklist, distribution in Poland and meta-analysis. Coleoptera Poloniae, 2, University of Warsaw – Faculty of Biology, Natura optima dux Foundation, Warszawa.
 •   ››› Strona Wydawcy