Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Chrząszcze Polski
Podsumowanie
Rodziny
113
Rodzaje
1562
Gatunki
6076
Rekordy
553628
Publikacje
6303
››› Wejście do Bazy ‹‹‹

Baza Bibliografii Entomologicznej

Jednym z celów Coleoptera Poloniae jest utworzenie wykazu publikacji dotyczących chrząszczy oraz umożliwienie dostępu do treści jak największej ich liczby. Treść publikacji to z jednej strony cyfrowa wersja oryginału, a z drugiej zawarte w niej dane, dotyczące rozmieszczenia gatunków (rekordy).
Służy temu Baza Bibliografii Entomologicznej, wchodząca w skład Mapy Bioróżnorodności. Poniżej prezentujemy publikacje o szczególnym znaczeniu dla Inicjatywy.

Digitalizowana treść KFP

Podstawowe źródła przyjętego układu taksonomicznego

Efekty działań prowadzonych w ramach Inicjatywy

 • Iwan D., Kubisz D., Mazur M.A. 2010. The occurrence of Tenebrionidae (Coleoptera) in Poland based on the largest national museum collections. Fragmenta Faunistica 53(1):1-95
 • Jałoszyński P., Wanat M., Melke A. 2011. Faunistic review of Polish Micropeplinae (Coleoptera: Staphylinidae). Polish Journal of Entomology 80(2):397-409
 • Lasoń A., Marczak D., Kubisz D., Tykarski P. 2011. Kateretidae and Nitidulidae (Coleoptera) of the Mazovian Lowland. Polish Journal of Entomology 80(2):299-320
 • Mazur M.A. 2011. Weevils (Coleoptera: Curculionoidea) of the Stobrawski Landscape Park. Polish Journal of Entomology 80(2):321-342
 • Mokrzycki T., Hilszczański J., Borowski J., Cieślak R., Mazur A., Miłkowski M., Szołtys H. 2011. Faunistic review of Polish Platypodinae and Scolytinae (Coleoptera: Curculionidae). Polish Journal of Entomology 80(2):343-364
 • Przewoźny M., Greń Cz., Miłkowski M. 2011. Laccobius gracilis Motschulsky, 1855 (Coleoptera: Hydrophilidae), a beetle new in the Polish fauna, with a revised checklist of Laccobius occurring in Poland. Polish Journal of Entomology 80(2):391-396
 • Przewoźny M., Buczyński P., Greń Cz., Ruta R., Tończyk G. 2011b. New localities of Elmidae (Coleoptera: Byrrhoidea), with a revised checklist of species occurring in Poland. Polish Journal of Entomology 80(2):365-390
 • Tykarski P. 2010. Scope and applicability of information stored in natural history collections – a case study based on the largest museum collections of Tenebrionidae (Coleoptera) in Poland. Fragmenta Faunistica 53(1):97-115
 • Tykarski P. 2011. Insects on the Biodiversity Map of Poland – objectives and scope of the project. Polish Journal of Entomology 80(2): 153-154
 • Tykarski P. 2011. Towards redefining the regional division of Poland for faunistic studies. Polish Journal of Entomology 80(2): 155-183

Współpraca z Polskim Towarzystem Entomologicznym - dostęp do treści wydawnictw

Seria katalogowa Coleoptera Poloniae

 • Iwan D., Kubisz D., Tykarski P. 2012. Tenebrionoidea (Tenebrionidae, Boridae). Critical checklist, distribution in Poland and meta-analysis. Coleoptera Poloniae, 1, University of Warsaw – Faculty of Biology, Natura optima dux Foundation, Warszawa.
 • Kubisz D., Iwan D., Tykarski P. 2014. Tenebrionoidea (Tetratomidae, Melandryidae, Ripiphoridae, Prostomidae, Oedemeridae, Mycteridae, Pythidae, Aderidae, Scraptiidae). Critical checklist, distribution in Poland and meta-analysis. Coleoptera Poloniae, 2, University of Warsaw – Faculty of Biology, Natura optima dux Foundation, Warszawa.
 •   ››› Strona Wydawcy