Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Chrząszcze Polski
Podsumowanie
Rodziny
113
Rodzaje
1562
Gatunki
6076
Rekordy
553628
Publikacje
6303
››› Wejście do Bazy ‹‹‹

Dokładność danych źródłowych w bazie (rekordów)

 • tylko tekst: głównie dane archiwalne, określone ogólnie (np. "Galicja", "Wielkopolska"); nie wyświetlane na mapie, czasem niedefiniowalne
 • obszar - wielokąt (poligon): wiele starszych danych, określanych na poziomie jednostki administracyjnej; współrzędne siatki (zwykle kwadraty UTM 10×10 km)
 • punkt - większość rekordów; domyślna forma współczesnych danych, często zbierana bezpośrednio przez obiorniki GPS; dla danych starszych współrzędne punktowe pozyskuje się z map

Prezentacja danych

 • forma
  • mapy statyczne, stosowana w aplikacji tekstowej baza.biomap.pl, p. przykład
  • mapy dynamiczne, stosowana w mapie interaktywnej gis.biomap.pl
  • tekst: dane oryginalne rekordu, obszary; dla danych niedokładnych jedyna dostępna forma prezentacji
 • poziom szczegółowości map
  • punkt: dla danych punktowych
  • obszar: dla danych opisanych jako dla obszar; dla punktów i mniejszych obszarów jako sposób generalizacji (np. województwo dla danych z gmin lub rezerwatów, kwadrat UTM dla punktów); domyślny rodzaj wizualizacji danych wrażliwych (gatunki chronione, zagrożone itd.)