Mapa Bioróżnorodności
Chrząszcze Polski
Podsumowanie
Rodziny
113
Rodzaje
1562
Gatunki
6076
Rekordy
553628
Publikacje
6303

Grupy Robocze

Jest to nieformalna struktura, łącząca osoby współpracujące w ramach Inicjatywy w celu aktualizacji wykazu gatunków poszczególnych grup i udostępniania danych o ich rozmieszczeniu. Przy każdej z nich widoczne są informacje o uczestnikach prac, postępach i efektach działań.

 1. Adephaga

  Carabidae
  OAl
  Hydradephaga

 2. Byrrhoidea

 3. Chrysomeloidea

  Cerambycidae

 4. Cucujoidea

 5. Curculionoidea

 6. Hydrophiloidea

 7. Scarabaeoidea

 8. Staphylinoidea

  Staphylinidae
  Hydraenidae

 9. Tenebrionoidea

  Członkowie grup roboczych:
 • ABy: Adam Byk adam_byk@sggw.pl
 • ALa: Andrzej Lasoń palodes@interia.pl
 • AMe: Andrzej Melke kusak@op.pl
 • CGr: Czesław Greń czeslaw.gren@vp.pl
 • DIw: Dariusz Iwan darek@miiz.waw.pl
 • DKu: Daniel Kubisz kubisz@muzeum.pan.krakow.pl
 • JMa: Jacek Mazepa mazepus1@gmail.com
 • KKo: Karol Komosiński kurcik@uwm.edu.pl
 • KLu: Krzysztof Lubecki krzysztof@lubecki.pl
 • MBu: Marek Bunalski bunalski@au.poznan.pl
 • MMa: Miłosz A. Mazur milosz@uni.opole.pl
 • MPr: Marek Przewoźny marekprzewozny@poczta.onet.pl
 • MWa: Marek Wanat marek.wanat@uwr.edu.pl
 • OAl: Oleg Aleksandrowicz oleg.aleksandrowicz@apsl.edu.pl
 • PBu: Paweł Buczyński pawbucz@gmail.com
 • PTy: Piotr Tykarski ptyk@biol.uw.edu.pl
 • RMr: Radosław Mroczyński radzio.fm@gmail.com
 • RPl: Radosław Plewa r.plewa@ibles.waw.pl
 • TMo: Tomasz Mokrzycki tomasz_mokrzycki@sggw.pl