Mapa Bioróżnorodności
Chrząszcze Polski
Podsumowanie
Rodziny
113
Rodzaje
1562
Gatunki
6076
Rekordy
553628
Publikacje
6303

Grupy Robocze

Jest to nieformalna struktura, łącząca osoby współpracujące w ramach Inicjatywy w celu aktualizacji wykazu gatunków poszczególnych grup i udostępniania danych o ich rozmieszczeniu. Przy każdej z nich widoczne są informacje o uczestnikach prac, postępach i efektach działań.

  1. Adephaga

    Carabidae
    OAl
    Hydradephaga

  2. Byrrhoidea

  3. Chrysomeloidea

    Cerambycidae

  4. Cucujoidea

  5. Curculionoidea

  6. Hydrophiloidea

  7. Scarabaeoidea

  8. Staphylinoidea

    Staphylinidae
    Hydraenidae

  9. Tenebrionoidea

    Członkowie grup roboczych:
  • ABy: Adam Byk adam_byk@sggw.pl
  • ALa: Andrzej Lasoń palodes@interia.pl
  • AMe: Andrzej Melke kusak@op.pl
  • CGr: Czesław Greń czeslaw.gren@vp.pl
  • DIw: Dariusz Iwan darek@miiz.waw.pl
  • DKu: Daniel Kubisz kubisz@muzeum.pan.krakow.pl
  • JMa: Jacek Mazepa mazepus1@gmail.com
  • KKo: Karol Komosiński kurcik@uwm.edu.pl
  • KLu: Krzysztof Lubecki krzysztof@lubecki.pl
  • MBu: Marek Bunalski bunalski@au.poznan.pl
  • MMa: Miłosz A. Mazur milosz@uni.opole.pl
  • MPr: Marek Przewoźny marekprzewozny@poczta.onet.pl
  • MWa: Marek Wanat marek.wanat@uwr.edu.pl
  • OAl: Oleg Aleksandrowicz oleg.aleksandrowicz@apsl.edu.pl
  • PBu: Paweł Buczyński pawbucz@gmail.com
  • PTy: Piotr Tykarski ptyk@biol.uw.edu.pl
  • RMr: Radosław Mroczyński radzio.fm@gmail.com
  • RPl: Radosław Plewa r.plewa@ibles.waw.pl
  • TMo: Tomasz Mokrzycki tomasz_mokrzycki@sggw.pl